Klacht te melden?

Klachtenregeling

Een klacht te melden? Wij doen ons uiterste best om uw bestelling naar volle tevredenheid te verwerken. En u zo snel en goed als mogelijk van dienst te zijn. Hebt u toch klacht over één van onze producten of de afhande-ling van de bestelling, dan vragen wij u dit zo spoedig mogelijk te melden. Wij streven ernaar om uw vraag binnen 2 dagen, na ontvangst, per e-mail te behandelen, doch uiterlijk binnen 7 dagen ont-vangt u een reactie. Bij voorkeur verstuurt u de klacht via het contactformulier op de website of met het klachtenformulier (zie pdf op deze pagina) naar e-mail info@ouderenthuiswinkel.nl . Bellen kan ook 0297- 594 643.

Hieronder kunt u de regeling nalezen en het pdf klachtenformulier openen en downloaden. U kunt natuurlijk ook altijd een e-mail sturen naar info@ouderenthiuiswinkel.nl. Wij reageren binnen 48 uur op uw bericht.

Wist u?
Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhan-kelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).